Strid för öppet Sverige

Om man kikar runt lite på nätet, i synnerhet bland kommentarerna vid (numera) de flesta artiklar så kan man märka en väldigt hård ton om invandrare, människor som jobbar för ett öppet sverige, journalister och politiker. Det jag vill ta upp idag handlar mest om de människor som företrädesvis finns på ”nationella” forum, flashback, kommentarsfälten etc.

Dessa människor hävdar att de kämpar för att ta tillbaka Sverige, de hävdar att de står för demokratin och yttrandefriheten. De hävdar att de står för upp de svenska värdena.

De misstar sig.

Människor, däribland jag, som väljer att arbeta aktivt för att se till att människor som bor i Sverige ska kunna förverkliga sina drömmar trakasseras på anonyma bloggar, blir hotade över telefonen och får konstigheter med brev hemskickade. Allt för att tysta oss. Allt för att de ska få som de vill, den lilla minoritet som de faktiskt är. Det är därför otroligt glädjande att se hur expressen, sveriges radio mfl tar upp hur en ung politisk eldsjäl blir trakasserad och hotad via sin familj, i detta fall en 7-årig lillebror påväg hem från skolan. Det är viktigt att belysa hur det är att kämpa för ett mer mänskligt Sverige där vi tar tillvara på varandras kompetenser och ser möjligheter. Dels för att få styrka av sina medmänniskor i ens strid för ett öppet Sverige, dels för att visa omvärlden hur rasister och annat löst folk faktiskt beter sig.

Invandring skapar tillväxt. Invandring skapar jobb. Och invandring är billigt, om det sköts på rätt sätt. Alltså: Myndigheterna lotsar in de som kommit hit  i arbeten/praktik där deras kompetens, oavsett om de är ingenjörer, läkare eller inte ens kan läsa tas tillvara på. Det handlar om att se individen och arbeta utifrån denne.

Det måste vi bli bättre på. Därför är sådana initiativ som t.ex. SFINX oerhört effektiva och hjälper de som kommit till Sverige att få hjälp med att etablera sig i sitt nya hemland.

media: exp, sr

Med Vänlig Hälsning
Zana Hussan

Kina och deras ekonomi

Hittade en ganska bra grej på WSJ’s hemsida som kan vara till väldigt god nytta för oss som är intresserade av statistisk och ekonomi. I synnerhet om man har funderingar på att investera i Kina så kan det vara lätt att tro på den gamla devisen att Kina är en stensäker investering, utan en mer noggrann analys av situationen. Och det har alltför länge vart svårt för ”vanliga” intresserade att hitta bra statistik.

För att citera WSJ:

China’s economy is tough to keep track of. In part that’s because of its size and the speed at which it changes. But it’s also because the data necessary to understand it are scattered around government websites that can be difficult to navigate even for Chinese speakers.

Här kan ni gotta ner er i massa intressanta data: China Ecotracker 

En tydlig slutsats man kan dra från datan är att Kinas tillväxt är i mångt och mycket baserade på offentliga investeringar i bostäder och järnväg, och om inte Europa och USA rycker upp sig själva finns det en risk att Kinas skulder blir för omfattande för dem att hantera. Därför kan vi också glädja oss över ny statistik från USA där arbetslösheten pressas tillbaka från 8.5% till 8.3%. (februari månad)

Med Vänlig Hälsning
Zana Hussan