Dilemmat med internationell handel

Jag har precis kollat klart på uppdrag granskning ”De svarta lådorna”. Det var ett viktigt program som belyste hur demokratikämpar kämpar mot alla odds för demokrati och mänskliga rättigheter. Människor som offrar sina liv och sin frihet för demokrati.

Om man ska sammanfatta programmet handlade det om Telia (Sonera) som stödjer förtryckarregimerna i det så kallade dikakturbältet däribland vitryssland m.fl. ingår och att de är djupt oetiska som är verksamma i och bör dra sig ur landet eftersom de blir tvingade att massavlyssna regimens meningsmotståndare och bidra till förföljelsen på oppositionen.

Förvisso kan jag förstå det resonemanget, och hålla med rent instinktivt. Däremot bör vi ta ett djupt andetag och försöka förstå vad det innebär om företag börjar dra sig ur länder med tvivelaktiga regimer. T.ex. så kan man lika gärna problematisera Kina och svenska företag (och myndigheter) aktiva roll i att skapa mer handel med varandra.

Telia såsom många andra företag som verkar internationellt möter varje dag svåra beslut i fråga om korruption, mänskliga rättigheter och människors frihet.  Om man är verksam i landet anser en grupp av människor å ena sidan att man stödjer och legitimerar diktaturer (eller tvivelaktiga) regimer, å andra sida är man inte där, så lämnar man människor i brutal fattigdom och misär.  Av de som anser att man legitimerar diktaturer så har även de lika många gränser för vad som är etiskt och oetiskt som de är individer.

Det konsekvenserna blir om Telia drar sig ur landet med anledning av att det är oetiskt är: Hur ska de andra företagen göra och vem ska då i sådana fall bestämma vad som är etiskt och oetiskt? Vart ska helt enkelt måttstocken gå.  Om nu Telia ska dra sig ur länderna från diktaturbältet, vilka fler länder ska man dra sig ur? Ryssland också?

Man ska vara väldigt försiktig i att bestämma vilka länder som är etiska respektive oetiska, i synnerhet när det gäller mänskliga rättigheter, yttrandefriheten och rätten till ett privatliv. Vad är det man brukar säga: Kasta inte sten i ett glashus. Uppfyller vi själva alla de kriterier för att vara ett etiskt land i sådana fall?

Det är detta som gör situationen oerhört tuff för företag som Telia, men också t.ex. Ikea (Ryssland incidenten) som verkar internationellt.

Jag kan dra ett exempel där mina föräldrar kommer ifrån: Om företag vill bedriva verksamhet i Irak; Kurdistan (resten av Irak också för övrigt), så måste man muta sig igenom hela processen, och när man har fått tillstånd att verka i Kurdistan, kan man tänka sig att det är slut på alla mutor. Inte alltid, många företag får också betala en del av sin omsättning eller vinst till politiker/byråkrater för att få fortsätta bedriva sin verksamhet. Men sådant håller på att för var dag som går att förbättras tack vare att utländska företag med en mer etablerad företagskultur är verksamma i Irak samtidigt som det gamla gardet försvinner och nya unga människor som vill sitt land väl får positioner på dessa myndigheter.

Kort och gott så tror jag att även fast det ser väldigt mörkt och oetiskt ut så tror jag handel med diktaturer är bra och det hjälper människor att få ökad välstånd, men också ett bredare perspektiv i relation till omvärlden. Ökad välstånd och ett bredare perspektiv är två väldigt viktiga verktyg för att ifrågasätta det samhällsklimat man lever under. För att förtydliga: Detta frigör ej heller på något sätt företagens moraliska ansvar för sina handlingar, utan om de ej anser att de kan på sikt, konkret bidra till ett bättre samhälle så bör de dra sig ur.

Men rent historiskt sätt så har handel mellan människor skapat välstånd och ett mer öppet samhälle (Läs: Kina kontra Nordkorea).

Den väsentliga frågan vi bör ställa är: Kommer det bli mer demokrati och öppenhet i Vitryssland om Telia mfl drar sig ur? Sedan så bör staten (EU inkluderat)/politikerna bistå de företag som verkar i diktaturer att hjälpa dem hävda sina etiska riktlinjer och påminna företagen själva om sina egna regler och arbeta ännu hårdare! För som det är nu så är det skamligt att Telia har massavlyssnat och stödjer den vitryska regimen i sin jakt på meningsmotståndare.

Med Vänlig Hälsningar
Zana Hussan
http://www.twitter.com/zanahussan

Media om detta ämne: ab , hd ,  dm , unt , dn , dn, dn, dn , dn, dn ,  dn , dn,

Kina och deras ekonomi

Hittade en ganska bra grej på WSJ’s hemsida som kan vara till väldigt god nytta för oss som är intresserade av statistisk och ekonomi. I synnerhet om man har funderingar på att investera i Kina så kan det vara lätt att tro på den gamla devisen att Kina är en stensäker investering, utan en mer noggrann analys av situationen. Och det har alltför länge vart svårt för ”vanliga” intresserade att hitta bra statistik.

För att citera WSJ:

China’s economy is tough to keep track of. In part that’s because of its size and the speed at which it changes. But it’s also because the data necessary to understand it are scattered around government websites that can be difficult to navigate even for Chinese speakers.

Här kan ni gotta ner er i massa intressanta data: China Ecotracker 

En tydlig slutsats man kan dra från datan är att Kinas tillväxt är i mångt och mycket baserade på offentliga investeringar i bostäder och järnväg, och om inte Europa och USA rycker upp sig själva finns det en risk att Kinas skulder blir för omfattande för dem att hantera. Därför kan vi också glädja oss över ny statistik från USA där arbetslösheten pressas tillbaka från 8.5% till 8.3%. (februari månad)

Med Vänlig Hälsning
Zana Hussan