Kina och deras ekonomi

Hittade en ganska bra grej på WSJ’s hemsida som kan vara till väldigt god nytta för oss som är intresserade av statistisk och ekonomi. I synnerhet om man har funderingar på att investera i Kina så kan det vara lätt att tro på den gamla devisen att Kina är en stensäker investering, utan en mer noggrann analys av situationen. Och det har alltför länge vart svårt för ”vanliga” intresserade att hitta bra statistik.

För att citera WSJ:

China’s economy is tough to keep track of. In part that’s because of its size and the speed at which it changes. But it’s also because the data necessary to understand it are scattered around government websites that can be difficult to navigate even for Chinese speakers.

Här kan ni gotta ner er i massa intressanta data: China Ecotracker 

En tydlig slutsats man kan dra från datan är att Kinas tillväxt är i mångt och mycket baserade på offentliga investeringar i bostäder och järnväg, och om inte Europa och USA rycker upp sig själva finns det en risk att Kinas skulder blir för omfattande för dem att hantera. Därför kan vi också glädja oss över ny statistik från USA där arbetslösheten pressas tillbaka från 8.5% till 8.3%. (februari månad)

Med Vänlig Hälsning
Zana Hussan