Mediernas vilseledande vid partisympatiundersökningarna.

Idag har det kommit ut ännu en opinionsundersökning där man försöker skatta den svenska väljarkårens partisympatier.

Dessa undersökningar brukar vara väldigt bra gjorda i synnerhet de undersökningarna från de mer ”respektabla” marknadsundersökningsföretagen däribland SIFO ingår.  Det jag däremot ställer mig frågandes till är; hur medier väljer att tolka utfallet av opinionsundersökningen.

I flera medier däribland Expressen mfl. Så hävdar man att Moderaterna och Socialdemokraterna backar. Vilket i själva verket är en ren osanning då datan den slutsatsen bygger på är baserad på data som ej är statistiskt säkerställd. M a o : Så kan man inte motbevisa att resultatet man har fått inte är baserad på slump.

Däremot kan man hävda att Socialdemokraterna och Moderaterna varken ökar eller minskar, utan att de har stabiliserat sig kring den nivå de har legat på i förgående mätning. Vilka slutsatser man drar därifrån är en helt annan fråga och helt subjektivt.

Exempelvis kan man dra den rimliga slutsatsen att fastän socialdemokraterna tydliggjort sin politik så har de inte lyckats öka andelen som skulle rösta på dem om de vore val idag (2-10 maj). Det i sig kan vara en negativ nyhet, då det skulle vara en oerhörd styrka för socialdemokraterna att öka, i synnerhet när de har fått visa upp sin politik. Å andra sidan kan det bero på att de har ökat så dramatiskt den senaste tiden att oavsett hur bra deras politik är så kommer de inte öka, för tillfället.

Med Vänlig Hälsning
Zana Hussan

media: exp  , ab , svd , svd  ,dn , dn , syds, gp, svt

Kina och deras ekonomi

Hittade en ganska bra grej på WSJ’s hemsida som kan vara till väldigt god nytta för oss som är intresserade av statistisk och ekonomi. I synnerhet om man har funderingar på att investera i Kina så kan det vara lätt att tro på den gamla devisen att Kina är en stensäker investering, utan en mer noggrann analys av situationen. Och det har alltför länge vart svårt för ”vanliga” intresserade att hitta bra statistik.

För att citera WSJ:

China’s economy is tough to keep track of. In part that’s because of its size and the speed at which it changes. But it’s also because the data necessary to understand it are scattered around government websites that can be difficult to navigate even for Chinese speakers.

Här kan ni gotta ner er i massa intressanta data: China Ecotracker 

En tydlig slutsats man kan dra från datan är att Kinas tillväxt är i mångt och mycket baserade på offentliga investeringar i bostäder och järnväg, och om inte Europa och USA rycker upp sig själva finns det en risk att Kinas skulder blir för omfattande för dem att hantera. Därför kan vi också glädja oss över ny statistik från USA där arbetslösheten pressas tillbaka från 8.5% till 8.3%. (februari månad)

Med Vänlig Hälsning
Zana Hussan