Mediernas vilseledande vid partisympatiundersökningarna.

Idag har det kommit ut ännu en opinionsundersökning där man försöker skatta den svenska väljarkårens partisympatier.

Dessa undersökningar brukar vara väldigt bra gjorda i synnerhet de undersökningarna från de mer ”respektabla” marknadsundersökningsföretagen däribland SIFO ingår.  Det jag däremot ställer mig frågandes till är; hur medier väljer att tolka utfallet av opinionsundersökningen.

I flera medier däribland Expressen mfl. Så hävdar man att Moderaterna och Socialdemokraterna backar. Vilket i själva verket är en ren osanning då datan den slutsatsen bygger på är baserad på data som ej är statistiskt säkerställd. M a o : Så kan man inte motbevisa att resultatet man har fått inte är baserad på slump.

Däremot kan man hävda att Socialdemokraterna och Moderaterna varken ökar eller minskar, utan att de har stabiliserat sig kring den nivå de har legat på i förgående mätning. Vilka slutsatser man drar därifrån är en helt annan fråga och helt subjektivt.

Exempelvis kan man dra den rimliga slutsatsen att fastän socialdemokraterna tydliggjort sin politik så har de inte lyckats öka andelen som skulle rösta på dem om de vore val idag (2-10 maj). Det i sig kan vara en negativ nyhet, då det skulle vara en oerhörd styrka för socialdemokraterna att öka, i synnerhet när de har fått visa upp sin politik. Å andra sidan kan det bero på att de har ökat så dramatiskt den senaste tiden att oavsett hur bra deras politik är så kommer de inte öka, för tillfället.

Med Vänlig Hälsning
Zana Hussan

media: exp  , ab , svd , svd  ,dn , dn , syds, gp, svt